Nyhet | 2009-10-19 | 15:03

Vattenfall investerar i havsenergi på Irland

Vattenfall ska producera el ur vågkraft i havet utanför Irland i kommersiell omfattning. Eamon Ryan, Irlands minister för kommunikation, energi och naturresurser betecknar satsningen som ett spännande och vältajmat initiativ för att utveckla en ny realistisk, ren och värdefull förnyelsebar energikälla. Tillsammans med Wavebob, ett irländskt utvecklingsföretag för vågkraftsparker, har Vattenfall bildat ett samägt företag, Tonn Energy, för att genomföra satsningen. Tonn betyder våg på irländska. Den irländska regeringen stödjer investeringen genom sin myndighet för investeringar och utveckling, IDA Ireland. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y5GtILAnsFA[/youtube] Se en animation om hur Wavebob fungerar. – Att ett stort energiföretag som Vattenfall deltar i Irlands energiprogram tillsammans med irländska partners vilkas engagemang jag uppskattar innebär ytterligare ett steg mot att ta vara på vårt havs unika vågenergiresurser och på sikt göra Irland till exportör av ren energi, sade Eamon Ryan, då han på måndagen presenterade upplägget tillsammans med Harvey Appelbe, projektledare för Tonn Energy. – Varje region har sin egen unika lösning för ren energi, framhöll Göran Dandanell, vd och chef för affärsutveckling inom Vattenfall UK. Med sina fantastiska resurser av vågkraft i havet tillsammans med regeringens engagemang har Irland blivit en brännpunkt för utvecklandet av kommersiell vågenergi ur havet. Vi är mycket glada att vara en av de främsta partnerna i Irlands havsenergiprogram. Vattenfalls långsiktiga mål är att halvera utsläppen per producerad energienhet till 2030 jämfört med 1990 års nivå, och att vara klimatneutralt år 2050.