Nyhet | 2010-09-03 | 16:00

Vattenfall investerar i Östersund

Vattenfall kommer att investera 170 miljoner kronor i Midskogs kraftstation vid Indalsälven i Östersunds kommun.

Midskogs kraftstation byggdes under brinnande krig, 1944 och är nu i behov av förnyelse. Kraftstationen har tre aggregat (turbin och generator) och det är ett av de aggregaten som nu förnyas. De arbeten som kommer att utföras sker uteslutande inom kraftstationen och kommer inte att inverka på den externa miljön.

Arbetena omfattar:

· Ny turbin (med vattensmorning)
· Genomgång av generator samt byte av lager
· Ny kontrollanläggning till aggregatet
· Byte av aggregatets oljesystem (oljan ersätts med vatten)
· Betongarbeten i vattenvägar samt delvis nytt 2,5 meter tjockt fundament

Åtgärderna innebär bland annat att mängden olja i kraftstationen kan minskas med omkring 90 % då olja i bland annat turbinnavet ersätts med vatten. Detta är i linje med Vattenfalls oljestrategi som syftar till att ersätta olja i samtliga kraftstationers oljesystem med en vatten-/glykollösning fram till 2030. Mindre oljemängd i kraftstationerna minskar risken för skadliga utsläpp i miljön om en olycka skulle inträffa.

I och med att ny och effektivare turbin installeras kommer också produktionen av förnybar el att öka med omkring 11 GWh (gigawattimmar) vilket motsvarar hushållsel till 3 500 hushåll.

I dagsläget pågår upphandling av den nya turbinen. Arbetena kommer att påbörjas sommaren 2012 och beräknas vara avslutade sommaren 2013.

Fakta Midskog

Byggt år: 1944, ombyggt 1956
Ombyggt: 1956
Antal aggregat: 3
Effekt: 150 MW (megawatt)
Normal årsproduktion: 725 GWh/år (gigawattimmar per år)
Fallhöjd: 27 m

För vidare information, kontakta:

Peter Stedt, Kommunikation, Vattenfall Vattenkraft, 070-597 73 38.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.