Nyhet | 2011-11-17 | 15:25

Vattenfall investerar stort i Sollefteå

Kilforsens och Lasele kraftstationer i Sollefteå kommun upprustas för 300 miljoner kronor. Resultatet blir bland annat ökad produktion av förnybar el från 1.670 GWh (gigawattimmar) med 35 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 7.000 hem. Bägge kraftverken byggdes i mitten av 1950-talet och är i behov av ny utrustning då den gamla, trots kontinuerligt underhåll, börjar bli sliten. De åtgärder som nu ska genomföras är bland annat: • Förnyelse av turbin, en per station • Renovering av generatorer, en per station • Översyn av kontrollanläggningar • Renovering av intagslucka och nya intagsgrindar [caption id="attachment_14369" align="alignleft" width="200" caption="Kilforsens kraftstation."]Kilforsens kraftstation.[/caption] Förnyelseprojektens mål är: • Ytterligare minst 40 års drift • Erhålla totalt 35 GWh/år i produktionsökning • Minimera anläggningarnas externa och interna miljöpåverkan. Oljemängden minskas med 60-85 procent i och med att högtryckssystem installeras. Arbetena beräknas vara färdiga under första kvartalet 2012. Fakta Kilforsens kraftstation Byggår: 1948 -1953 Årsproduktion: 970 GWh Antal aggregat: Tre Fakta Lasele kraftstation Byggår: 1956 - 1957 Årsproduktion: 665 GWh Antal aggregat: Två