Nyhet | 2010-04-15 | 15:53

Vattenfall justerar vindkraftsfundament

Vid inspektioner av alla vindkraftsparker med monopilefundament har Vattenfall upptäckt sättningar. Inspektionerna fortsätter och kommer att utredas noggrant för att hitta en lämplig lösning.  Om detta rapporteras i bland annat DN, SvD, SVT och E24. [caption id="attachment_5309" align="alignnone" width="360" caption="Det var vid Nuons vindkraftpark Egmond an zee som problemen först upptäcktes"]Vindkraftverk vid Zeegmond am zee där problemen först upptäcktes[/caption] Förra året upptäcktes sättningar mellan fundamenten och övergångsdelarna i vindkraftsparken Egmond aan Zee i Nederländerna. Vattenfall, och andra energiföretag, utför därför inspektioner av vindkraftsparker med monopilefundament för att ta reda på om det även där finns sättningar. Detta arbete görs för att säkerställa att vindkraftverken fungerar effektivt och säkert under hela sin livslängd. Undersökningar pågår fortfarande på vindkraftsparkerna Horns Rev 1, Kentish Flats och Thanet. Det är bekräftat att det inte finns några synliga sprickor, men sättningar har påträffats mellan fundamenten och övergångsdelarna på de fundament som hittills undersökts på Horns Rev 1 och Kentish Flats. Dessa sättningar kommer att utredas, mätas och analyseras vidare, för att hitta en lämplig lösning som säkerställer att vindkraftsparkerna kan drivas hela den förväntade livstiden. Det finns för närvarande inga sättningar mellan fundament och övergångsdelar i vindkraftsparken Thanet som är under byggnation. Det förväntas dock att sättningar kommer att uppstå under vindkraftverkens livstid och Thanet kommer därför att stå under noggrann övervakning. Det finns inga hälso- eller säkerhetsrisker då problemet har upptäckts i ett mycket tidigt skede.