Nyhet | 2010-11-03 | 18:34

Vattenfall kommenterar bonusar i Svenska Dagbladet

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel om hur Vattenfall inte följer bonusreglerna. Vattenfall har idag sänt följande kommentar till medierna.  Vattenfall har infört de nya bonusreglerna i företaget på uppdrag av styrelsen efter årsstämman. I det arbetet definierades vilka chefer som har ett betydande inflytande på bolagets resultat. Dessa presenterades av bolagsstyrelsen tillsammans med ett förslag om hur reglerna skulle implementeras vid årsstämman 2010, där förslaget antogs. Självklart kan ägaren se över detta beslut och ge nya riktlinjer för framtiden.