Nyhet | 2011-03-24 | 09:14

Vattenfall kommenterar förundersökningen

Riksenheten mot korruption inleder en förundersökning mot Vattenfalls styrelse med anledning av fallskärmen på 12 miljoner kronor till förre vd:n Lars G Josefsson. I fredag lämnade Lars Westerberg posten som ordförande för Vattenfall AB efter beslut av regeringen. Bakgrunden är att Vattenfall under 2010 ingick ett avtal om en ersättning till den förre vd:n Lars G Josefsson. Överenskommelsen om 12 månadslöner motsvarande 12 miljoner kronor, stred mot de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare från ägaren, svenska staten, vilka antogs vid bolagets årsstämma 2010. Nu inleder Riksenheten mot korruption en förundersökning mot Vattenfalls styrelse. Det misstänkta brottet är grov trolöshet mot huvudman. – Det är enbart mot bakgrund av de tidningsartiklar som publicerades i slutet av förra veckan, säger chefsåklagare Alf Johansson. Vattenfall kommer att samarbeta fullt ut med Riksenheten mot korruption och underlätta deras arbete. Vattenfall vill inte föregripa arbetet med förundersökningen och kan inte kommentera detaljerna i undersökningen eftersom det är myndighetens roll.