Nyhet | 2009-12-17 | 13:13

Vattenfall kommenterar högre elpriser

När det plötsligt blir kallt i hela landet ökar efterfrågan på el. Tillgången i sin tur är reducerad just nu. Sigge Eriksson, privatmarknadschef på Vattenfall Norden, svarar på frågor om det aktuella elpriset. Den kraftiga höjningen har bland annat rapporterats om i SVT Rapport, SR Ekot och SvD. Varför har elpriset plötsligt rusat i höjden, Sigge Eriksson? -  Tillgång och efterfrågan styr priset. När det plötsligt blir kallt i hela landet ökar efterfrågan. Tillgängligheten på kärnkraft påverkar priset, liksom en pressad vattensituation. [caption id="" align="alignleft" width="200" caption="Sigge Eriksson"][/caption] Vad innebär det höga priset för privatkunder? -   Kunder med fast elpris påverkas inte, medan kunder med rörligt pris påverkas. Det rörliga priset sätts som ett genomsnitt av priserna på Nord Pools spotmarknad. Kunden betalar snittpriset under månaden.  Hur dyrt kan det bli? - Låt säga att det dyra elpriset på 2 kronor och 60 öre per kilowattimme håller i sig i tre dagar.  Samtidigt säger vi att resten av månadens dagar hamnar på normal prisnivå. Det skulle betyda 50 kronor mer för december månad för en lägenhetskund som förbrukar cirka 180 kWh i december (2.000kWh/år). För den som använder cirka 430 kWh i december (5.000 kWh/år) skulle det betyda 110 kronor mer, medan en kund som förbrukar 20.000 kWh/år blir december cirka 650 kronor dyrare enligt samma räknemetod.  Vad kan privatkunder göra? – Den som är orolig över utvecklingen kan binda sitt elpris i exempelvis sex månader och avvakta utvecklingen. Samtidigt har spotprisutvecklingen varit normal fram till den 14 december. November månads snittpris låg på 37,90 öre per kWh, exklusive skatter och avgifter.
Snittpris för 1kWh på Nord Pools Spotmarknad
Maj 2009: 35,05 öre
Sept 2009: 36,25 öre   (Sept 2008 70,20 öre)
Okt 2009: 36,16 öre
Nov 2009: 37,90 öre
(Priserna  är exklusive skatter, moms och avgifter)