Nyhet | 2010-06-14 | 16:31

Vattenfall kommenterar säkerheten på Forsmark

Säkerheten på Forsmark har fungerat och skalskyddet runt reaktorn har hela tiden varit intakt. Aktivisterna kom aldrig i närheten av de vitala delarna av kärnkraftverket. 
Aktionen i sig var riktad mot det kommande riksdagsbeslutet på torsdag gällande ny kärnkraft. Staketet som först forcerades var larmat och då agerade Forsmarks säkerhetspersonal enligt gällande rutiner.

Varje situation är unik och vi anpassar situationen efter rådande omständigheter och polisen har omhändertagit samtliga aktivister.

Ansvaret för säkerheten ligger hos reaktorägaren och vi vill betona att vi agerarde under gällande regler. Om reglerna bör skärpas är det ytterst ett myndighetsbeslut.

Vattenfall välkomnar en dialog med myndigheten kring detta.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10

Mer information

Säkerhet vid våra kärnkraftverk