Nyhet | 2008-08-28 | 10:20

Vattenfall märker ål

Tillsammans med Fiskeriverket inleder Vattenfall ett projekt med märkning av ål. Märkningen är ett led i att kartlägga ålens överlevnad i svenska reglerade älvar. 120 ålar ska förses med ultraljussändare och spåras i sin vandring i Göta älv, från Wargön till Lilla Edet.

Sändaren är stor som en blyertspenna och kostar 2 500 kronor.

Sändaren är stor som en blyertspenna och kostar 2 500 kronor. Den sänder sin signal till en totalt fem mottagare som är utplacerade mellan Vargön närmast Vänern och Lilla Edet närmast havet.

Farofylld vandring

EU-kommissionen har ställt krav på medlemsländerna att förbättra överlevnadsprocenten för lekvandrande ål (rödlistad art) med 40 procent. Ålen ska ta sig nedströms de svenska älvarna och ut i havet för att reproducera i Sargassohavet och sedan åter upp i älvarna för att växa. Vid återvandringen från älvarna till havet kan så många som tio kraftverk stå i vägen för ålen. Bara att överleva ett kraftverk är svårt nog; experter räknar med en så kallad turbindödlighet på mellan 70 och 90 procent. Det nu inledda projektet, som ska mynna ut i en aktionsplan tillställd EU den 31 december, undersöker vilka alternativa vägar ålen tar idag och vilka åtgärder som kan sättas in utifrån detta.

Det är dock inte bara turbiner som ställer till problem för ålbeståndet. Även fiske och miljöföroreningar bidrar till att Europas ålar decimeras i antal.

Här vid Olidans kraftstation finns en uppsamlingsplats för uppåtvandrande ålar.

Här vid Olidans kraftstation finns en uppsamlingsplats för uppåtvandrande ålar. De kan inte ta sig förbi kraftstationen och skjutsas därför med bil upp till Vänern och sina tillväxtområden.

Alternativa möjligheter

Lösningar, då, finns de? Den för kraftproducenterna minst attraktiva lösningen är att helt enkelt stoppa turbinerna den tid som ålen vandrar ner. De rör sig koncentrerat under några enstaka dagar på hösten och produktionsbortfallet kanske är acceptabelt. Det ställer dock till problem för regleringen i älven och för andra kraftproducenter om allt vatten bara rinner rakt igenom kraftstationen. Ett annat alternativ är att bygga fisktrappor eller andra former av passager eller att helt enkelt, som förr i tiden, transportera ålarna på land.

Laxtrappan i Stornorrfors

I Stornorrfors kraftstation byggs idag Sveriges längsta laxtrappa. Den är också den första i sitt slag som får ”dubbelriktad trafik” – fisk (eller ål) kan alltså ta sig både uppströms och nedströms i samma trappa.

I november får vi svaret på hur många av de 120 ålarna som klarat sig hela vägen och vilka vägar ”vinnarna” valt.