Nyhet | 2009-06-23 | 14:53

Vattenfall med när McDonald’s laddar elbilar

McDonald’s presenterade idag sin satsning för att erbjuda laddning av elbilar till sina kunder. Först ut är restaurangen i Lindvreten i Skärholmen söder om Stockholm, där en laddstation har installerats.  Vattenfall deltar i pilotprojektet med rådgivning kring laddinfrastruktur och laddning och levererar dessutom den förnybara el som ska finnas i laddstolparna. – Det känns väldigt positivt att McDonald’s nu erbjuder sina kunder i Lindvreten ett enkelt sätt att ladda bilen med el från vatten och vind, säger Anna Borg, chef Försäljning Vattenfall Norden. – Självklart betyder det mycket för en ökad användning av el i bilar när ett företag som McDonald’s, med en så bred och stor kundkrets, bidrar till fler möjliga platser för laddning. En undersökning visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil och ännu fler är intresserade av en laddhybrid. McDonald’s har beslutat att om pilotprojektet i Lindvreten faller väl ut kan fler laddstationer på andra restauranger bli aktuella. – Vår vision är att erbjuda alla elbilsburna gäster möjlighet att kompletteringsladda bilen på McDonald’s, säger Petra Dahlman, CSR- och hållbarhetsansvarig på McDonald’s. – Det känns roligt att tillsammans arbeta för omställningen mot ett grönare färdsätt till restaurangerna. Undersökningen från Kairos Future och Elforsk om intresset för elbilar hos allmänheten är tillgänglig via Elforsk.