Nyhet | 2012-02-21 | 09:15

Vattenfall medverkar i Tekniksprånget

Vattenfall går med i ungdomssatsningen ”Tekniksprånget” och kommer att erbjuda avgångselever praktik på kärnkraftverken Ringhals och Forsmark.

Tekniksprånget är ett nytt initiativ för att erbjuda alla avgångselever på gymnasiets N- och T-program fyra månaders praktikplats på ett svenskt teknikintensivt företag.

Målet med Tekniksprånget är att fler ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Genom tidig kontakt med verkligheten kan fler lockas att studera till ingenjör,

Tekniksprånget är ett initiativ från börsbolagen Industrivärden och Nordstjernan. Regeringen bidrar med 100 miljoner under tre år som stöd till Tekniksprånget
Jan Blomgren, senior expert i kärnkraftsutbildning, motiverar Vattenfalls deltagande i Tekniksprånget
- Energibranschen kräver stora, tunga och långsiktiga investeringar. Våra perspektiv ligger fyrtio- eller femtio år framåt i tiden. Det gör att den långsiktiga kompetensförsörjningen, särskilt vad gäller ingenjörer, är väldigt viktig för Vattenfall. Tekniksprånget kan bli en viktig del i arbetet att långsiktigt säkra tillförseln av ingenjörer.

Att praktikplatserna erbjuds på kärnkraftverken förklarar Jan Blomgren såhär:
-Kärnkraftverk är stora arbetsplatser där utbildningsnivån är hög och där särskilt ingenjörskonsten är central. De kärnkraftverk som redan finns kommer drivas länge till och det är inte uteslutet att fler kärnkraftsverk byggs i Sverige längre fram.
Andra företag som medverkar i Tekniksprånget är Volvo, Ericsson, Sandvik, NCC, SCA, SSAB och Ramirent

Bakgrundsfakta

• Knappt 4 000 ingenjörer utexamineras / år.
• Endast 13 procent av gymnasieeleverna läser på naturvetenskapliga program.
• Varje år går cirka 21 000 elever ut gymnasiets N- och T-program.
• Tekniksprånget kommer att ha två antagningar om året, augusti-december samt januari-april/maj.
• Ansökningen till praktikplatser inom Tekniksprånget kommer att öppnas mars 2012.
• Målet är 5 200 årsplatser, det vill säga 2 600 praktikplatser, 2015.

Mer information

Våra sidor för studenter
Vattenfall Nordic Jobs på Facebook (nytt fönster)
Tekniksprånget (nytt fönster)