Nyhet | 2011-04-01 | 10:00

Vattenfall miljardinvesterar i elnät och förbättrad service. Lämnar intäktsram till Energimarknadsinspektionen

Vattenfall Eldistribution AB har lämnat in ansökan om intäktsram för perioden 2012-2015 till Energimarknadsinspektionen (EI). I ansökan ligger att mer än fördubbla investeringsnivån för regionnätsverksamheten och fortsätta förbättra elleveranserna i lokalnäten under de kommande fyra åren. Det betyder att Vattenfall planerar att investera 12,5 miljarder kronor.

Investeringarna ska bland annat gå till att förbättra leveranserna i de områden där kvaliteten ännu inte möter förväntningarna. Det innebär att fortsätta säkra elnätet mot väderstörningar och att anpassa näten för att kunna ta emot små- och storskalig vindkraft samt andra former av förnyelsebar elproduktion.

Från och med 1 januari 2012 ska Sveriges samtliga eldistributionsföretags avgifter godkännas i förväg av Energimarknadsinspektionen (EI), så kallad förhandsreglering. Senast den 31 mars ska Sveriges samtliga eldistributionsföretag ha lämnat in ansökan om sina intäktsramar för perioden 2012-2015 och senast den 31 oktober bestämmer Energimarknadsinspektionen om vilken intäktsram företagen får.

Vattenfall Eldistribution AB, har begärt en intäktsram på totalt 44,5 miljarder kronor. Intäktsramen gäller för Vattenfalls samtliga tre områden, Lokalnät Syd, Lokalnät Norr samt Regionnät.

- Det är bra både för våra kunder och för oss som bolag att vi får tydliga riktlinjer beslutade i förväg. I vår ansökan har vi utgått från våra intäktsbehov under perioden för att kunna tillmötesgå kundernas ökade krav på kvalitet och hög service, som till exempel inkluderar en förbättrad information om kundens elkonsumtion på timbasis. Våra kundlöften till både företags- och privatkunder är bevis på våra ambitioner att ge våra kunder så god service och hög leveranssäkerhet som möjligt, säger Annika Viklund, vd på Vattenfall Eldistribution AB.

Under förutsättning att Energimarknadsinspektionen godkänner den sökta intäktsramen bedöms prishöjningsbehovet för Vattenfall Eldistributions lokalnätsverksamhet till 6 procent per år, men oförändrat pris på Regionnät. Vattenfall Eldistributions styrelse tar ställning till behov av prishöjning på årlig basis.

Läs mer om den nya förhandsregleringen på Energimarknadsinspektionen

För vidare information, kontakta:

Mikael Björnér, pressekreterare Vattenfall AB, mobil 073-054 82 29

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com