Nyhet | 2009-02-25 | 14:45

Vattenfall minskar utsläppen från bilar och maskiner

Alla dieseldrivna fordon och maskiner hos Vattenfall Värme i Uppsala körs numera på EcoPar. Det är en syntetdiesel som innebär minskade utsläpp av bland annat cancerframkallande ämnen och sot. På så sätt förbättras trafikmiljön i Uppsala.

Vattenfall Värme har 26 bilar, bussar och maskiner som till exempel truckar och traktorer. Sedan årsskiftet körs de på EcoPar, en syntetdiesel som ger mindre utsläpp av farliga ämnen. Jämfört med vanlig diesel minskar utsläppen av flera cancerframkallande ämnen med 90 procent, koldioxid med 10-30 procent och halterna av kvävedioxid med upp till 50 procent.

– Vi byter drivmedel för att minska vår påverkan på miljön. Dels blir det en bättre luft för alla i Uppsala, men arbetsmiljön för våra medarbetare förbättras också. Kostnaden för drivmedel ökar eftersom EcoPar kostar mer än vanlig diesel och miljöskatten är lika hög, men vi tycker att det är värt det, säger Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala.

Maskinparken hos Vattenfall Värme har körts på EcoPar sedan ett par år och erfarenheterna när det gäller miljö, arbetsmiljö och utrustning är bara goda. Därför utvidgar nu Vattenfall Värme användandet till att även omfatta verksamhetens övriga fordon.

Trafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar i Uppsala, enligt Uppsala kommuns miljöpro-gram 2006-2009.

För vidare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala, telefon 070-2467149


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.