Nyhet | 2009-06-24 | 16:12

Vattenfall och BMW påbörjar tester av elbilar i Berlin

Vattenfall Europe och BMW Group inledde den 22 juni pilotfasen av det gemensamma projektet "MINI E Berlin powered by Vattenfall". Projektet utgör den största satsningen hittills inom e-rörlighet och påbörjades häromdagen i Berlin då femtio personer fick varsin Mini E-elbil att testköra i sex månader. Detta för att få veta mer om hur användarna upplever elbilar vid daglig körning och om hur infrastrukturen för uppladdning fungerar. Bilarna kommer att kunna laddas upp vid så kallade Car Power Stations, det vill säga laddstationer som Vattenfall installerat i Berlins olika stadsdelar. Som ett praktiskt alternativ kan de även laddas hemma hos pilotprojektet deltagare eller på deras arbetsplatser med hjälp av laddningslådor, Car Power Boxes, som också installerats av Vattenfall inför projektet. Laddstationerna är försedda med miljömärkt el. minieberlin2 "Vi är mycket stolta över att vi idag, tillsammans med våra kunder, har gett startsignalen för e-rörlighet i Berlin. Laddstationerna är på plats och alla elbilar kan nu använda våra laddstationer. Detta projekt inom el-rörlighet är ett avgörande bidrag i klimatarbetet, och nu när vi kan leverera grön el för att ladda bilarna finns det inga hinder kvar för utsläppsfri bilkörning", säger Tuomo Hatakka, VD och styrelseordförande i Vattenfall Europe AG. Under de kommande sex månaderna kommer man att studera hur lämpliga elbilar är för dagligt bruk, graden av användaracceptans bland projektdeltagarna och hur väl infrastrukturen för uppladdning fungerar. minieberlin1 Till exempel vill man i detalj utvärdera hur laddingen fungerar beroende på tillgången till vindkraft och under perioder då elnätets kapacitet är lågt. Insikterna om e-rörlighet som görs under projektets gång kommer sedan göras tillgängliga för olika politiska sammanhang och vetenskapliga organisationer. På detta sätt kommer projektet att ge ett viktigt bidrag till den fortsatta utformningen och organisationen av e-rörlighet.