Nyhet | 2010-01-21 | 11:00

Vattenfall och EON byter vattenkraftverk

Vattenfall och EON genomförde den 1 januari, som meddelats i oktober -09, ett byte av produktionsandelar i samägda vattenkraftverk samtidigt som flera avtal om ersättningskraft mellan parterna upphör. Bytet omfattar krafttillgångar om ca 300 GWh i normalårsproduktion.

Vattenfall och EON byter vattenkraftverk

Gunnar Axheim, chef Vattenfall Vattenkraft, till vänster, och Gunnar Larsson, VD EON Vattenkraft Sverige AB, skakar hand efter överenskommelsen.

Vattenfall blev i och med affären ensam ägare av Pengfors kraftverk i Ume älv och lämnar samtidigt sitt 35 %-iga ägande i Gulsele AB och Hällby kraftstation i Ångermanälven till EON. Vidare upphörde Vattenfalls rättigheter till ersättningskraft från Moforsen, Storfinnforsen, Ramsele och Sollefteå vattenkraftverk, samtliga i Ångermanälven. EON har i sin tur avstått rätten till ersättningskraft från Lasele och Långbjörn i Ångermanälven samt ytterligare ersättningskraft som inte är kopplad till något specifikt kraftverk.