Nyhet | 2010-04-15 | 10:54

Vattenfall och Fryshuset tar del av varandras kunskap

Vattenfall och Fryshuset har startat ett samarbetsprojekt där de båda företagen ska utbyta erfarenheter inom varandras områden. [caption id="attachment_5286" align="alignleft" width="160" caption="Annika Viklund, en av talarna från Vattenfall Eldistribution"]Annika Viklund, en av talarna från Vattenfall eldistribution[/caption] Vattenfall har en önskan att lära sig mer om integration och om mångfald. Fryshuset i sin tur önskar att få ta del av den kunskap om företagande och organisationsbyggande som managementkonsulterna på Vattenfalls konsultföretag Vattenfall Power Consultants besitter. Idag genomför Vattenfall Eldistribution ett mångfaldsevent på Fryshuset. Syftet är att Vattenfall Eldistirubion ska lära sig mer om mångfald och om de kulturer som många av våra kunder kommer ifrån. Ungefär en tredjedel av Vattenfalls 740 000 privata elnätskunder är av utländsk härkomst. Ett annat syfte med att Vattenfall vill lära sig mer om mångfald är att företaget vill attrahera medarbetare med olika etniska bakgrunder. Eventet rymmer en rad intressanta talare, bland annat Rebecca Popenoe från Impro och Co, Martin Dworén från Fryshuset, Fatima Åsard från projektet ensamma mammor, Beatrice Clarke från projektet Lugna gatan, Babek Toloe Shagar från projektet Brobryggarna, Farman Sadiq från projektet Sharifs hjältar och Annika Viklund, Anna Lindell och Lars Edström från Vattenfall.