Nyhet | 2008-09-16 | 10:00

Vattenfall och Göteborg Energi är eniga om att upplösa samarbetet i Plusenergi genom delning av bolaget

- Vi upplöser det gemensamägda Plusenergi AB och fortsätter att sälja el under egna varumärken. Vi tror att kunderna, marknaden och vi själva kommer att tjäna på det säger Göran Hindemark, Vattenfall och styrelseordförande i Plusenergi och Anders Hedenstedt Vd i Göteborg Energi och vice ordförande i Plusenergi.

- När vi skapade Plusenergi för 9 år sedan såg marknaden annorlunda ut. Vi har ej kunnat ge företaget rätt förutsättningar för att uppfylla våra planer och förväntningar. Därför är det lika bra att vi går skilda vägar på den västsvenska energimarknaden. Det kommer våra kunder att tjäna på.

Vattenfall och Göteborg Energi äger sedan bildandet av Plusenergi 1999 vardera 50 % av röster och kapital i bolaget. Vattenfall och Göteborg Energi är nu överens om att upplösa samarbetet i Plusenergi. Delningen kommer att ske senast 1/4-2009.

Elhandelsmarknaden präglas idag av en knivskarp konkurrens mellan ett stort antal aktörer. Flexibilitet och snabba beslut är allt tydligare framgångsfaktorer. Med automatik medför då ett 50/50-ägande i Plusenergi en viss tröghet i beslutsfattandet, vilket är en klar nackdel då det gäller att kunna agera snabbt på marknaden.

Vi tror att vi var för sig kan vara till större glädje för kunderna, våra medarbetare och ägarna. Delningen av kunder påbörjas under oktober månad och därefter blir Vattenfall och Göteborg Energi Din El AB leverantörer i stället för Plusenergi. Vi kommer fortlöpande att informera både privatkunder och företagskunder om utvecklingen.

Det är vår ambition att de som är anställda i Plusenergi, och som så önskar, kommer att fortsätta arbeta antingen hos Vattenfall eller hos Göteborg Energi Din El när delningen är klar. Borås Elhandel, som har ca 15 medarbetare, kommer tillsvidare att bli ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Vi har informerat de fackliga organisationerna och berörda kommuner om de förestående förändringarna.

För övriga frågor kontakta:

Ann Törnblom, Göteborg Energi, 031-62 66 80

ann.tornblom@goteborgenergi.se

Erik Sundström, Vattenfall, 08-739 61 31

erik.sundstrom@vattenfall.com