Nyhet | 2011-11-29 | 15:04

Vattenfall och Hamburg i el- och fjärrvärmepartnerskap

Vattenfall och Hamburgs stad har tecknat avtal om att driva Hamburgs el- och fjärrvärmenät som partners. Hamburg förvärvar 25,1 procent av Vattenfalls el- och fjärrvärmenät i Hamburg för 4,3 miljarder kronor. Vattenfall har fortsatt operationellt ansvar för näten. – I och med detta partnerskap levererar Hamburg och Vattenfall ett positivt bidrag till fortsatt utveckling av den tyska energisektorn i en tid som präglas av stor energipolitisk omställning, säger Tuomo Hatakka, chef för Business Division Production och Vattenfalls landchef för Tyskland. Oberoende revisorer har värderat de båda verksamheterna till cirka 1,9 miljarder EUR (cirka 17,6 miljarder SEK) . Köpeskillingen för 25,1 procent av el- och fjärrvärmenäten uppgår till 463,1 MEUR (cirka 4,290 MSEK), varav 138,1 MEUR avser elnätet och 325,0 MEUR avser fjärrvärmenätet. Betalning förväntas ske under 2012. Baserat på respektive köpeskilling kommer Hamburgs stad att få en garanterad årlig utdelning från Vattenfall på 4,2 procent för elnätet och 4,5 procent för fjärrvärmeverksamheten. Transaktionerna förutsätter godkännande av Hamburgs parlament. Samarbetet mellan staden Hamburg och Vattenfall innehåller även en ”energipolitisk överenskommelse” om framtida gemensamma projekt. Den viktigaste delen av samarbetet är utvecklingen av ett innovativt kraftverksverkprojekt i storstadsregionen Hamburg - en högeffektiv kombianläggning med teknik som gör det möjligt att lagra överskottsenergi från vindkraftverk i form av värme. Andra delar i samarbetsavtalet handlar om eldrivna transportlösningar och intelligenta elnät. Investeringssumman för samtliga delar i avtalet uppgår till cirka EUR 1,5 miljarder och fördelar sig över de kommande fem åren. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.