Nyhet | 2007-12-20 | 13:43

Vattenfall och Hanöbukten Offshore i vindkraftssamarbete

Vattenfall och Hanöbukten Offshore bildar ett gemensamt bolag, Taggen Vindpark AB. Det nya bolaget ska fortsätta undersöka möjligheterna att utveckla, bygga och driva en vindkraftpark på Taggens grund i Hanöbukten.

Fullt utbyggt beräknas vindkraftparken kunna producera 1 TWh om året. Det motsvarar hushållsel till närmare 200 000 hem.

- Det är glädjande att vi kommit fram till en bra, gemensam lösning för att kunna fortsätta undersöka möjligheterna att bygga Taggen vindkraftpark. Detta är ytterligare ett steg i vår strategi att bli självförsörjande på förnyelsebar elenergi, samt kunna erbjuda våra kunder egenproducerad energi till bästa pris, säger Hans Wallenstam, VD Lennart Wallenstam Byggnads AB, som är majoritetsägare i Hanöbukten Offshore.

- Taggen är en fortsättning på vårt arbete för ett bättre klimat och ett ökat utbud av el, säger Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft. Wallenstam är en partner, som vi ser fram emot att samarbeta med.

Läs mer om Taggen vindkraftpark