Nyhet | 2012-06-28 | 15:00

Vattenfall och Haparanda kommun ökar på sitt miljöansvar

Haparanda Värmeverk ägs av Vattenfall och Haparanda kommun där Vattenfall har det operativa ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärme. För att säkra framtida leveranser av fjärrvärme och för att ytterligare öka miljöansvaret genomförs nu en nyinvestering på drygt 10 miljoner i en ny spetsanläggning vid fjärrvärmeanläggningen i Haparanda. Den nya pannan på 10 MW byggs med främst bioolja som bränsle.

- Effekten av den nya pannan är att cirka 5 GWh produktion som idag är baserat på fossil olja kommer att ersättas med bioolja. Ett viktigt steg i vår strävan att förbättra vårt miljöansvar, säger Hans Stålnacke, VD Haparanda Värmeverk.

Nuvarande fossileldade pannor är belägna i det gamla vattentornet, ett landmärke mitt i Haparanda, och rivningen av pannorna är ett speciellt projekt i sig.

- Projekteringen och arbetet med att riva är extremt svårt och vi har anlitat ett företag som är specialiserade på den här sortens arbete, säger Hans Stålnacke.

Rivningsarbetet kommer att påbörjas under juli månad och ska vara avslutat i september.

Omkring 90 procent av Haparanda tätort är ansluten till fjärrvärmenätet och fjärrvärmen i Haparanda kommer nästan uteslutande från förnybara bränslen och torv ifrån trakten. Produkten har en låg miljöpåverkan, som nu med den nya pannan blir ännu lägre