Nyhet | 2009-10-10 | 14:49

Vattenfall och Stockholms stad köper elbilar

Stockholms stad vill få fler stockholmare att köra elbil i framtiden. Nu tar de hjälp av Vattenfall för att göra en gemensam upphandling av 30-50 nya elbilar. Detta rapporteras om bland annat i Radio Stockholm. Tanken är att upphandlingen ska ske i slutet av nästa år, samtidigt som Stockholm är Europas miljöhuvudstad. elbil Stockholms stad har satt som mål att år 2030 vara en av världens främsta elbilsstäder. Samma år har Vattenfall som mål att halvera utsläppen per producerad energienhet jämfört med 1990 års nivå. Som ett led i att nå målen har Stockholms stad och Vattenfall kommit överens om att göra en gemensam upphandling av elbilar. I avtalet ingår till att börja med en undersökning av marknaden. I ett första skede kommer kostnaderna enligt miljöförvaltningen att delas lika mellan Vattenfall och miljöförvaltningen. Beslut om avtalet med Vattenfall ska skrivas under fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm den 15 oktober. Den gemensamma upphandlingen av el- och laddhybridbilar är tänkt att påbörjas i slutet av 2010.