Nyhet | 2013-05-25 | 13:27

Vattenfall om kritiken mot tradingverksamheten

Stefan Dohler, chef för Vattenfalls affärsdivision Asset Optimisation and Trading, bemöter den kritik som Svenska Dagbladet riktar mot Vattenfalls tradingverksamhet och de höga bonusar vissa traders har erhållit. Anonyma källor hävdar i Svenska Dagbladet att några traders vid Vattenfall får mycket höga bonusar baserade på fiktiva vinster från rena internaffärer, som inte skapar något värde för Vattenfall. Dessutom nämner tidningen att Vattenfalls tradingverksamhet kan dra fördel av information från Vattenfalls produktionsplanering. Stefan Dohler kommenterar:   –   Vattenfall motsätter sig starkt påståendet att bonusarna är baserade på fiktiv handel som Svenska Dagbladet skriver. All energi som produceras av Vattenfall och som säljs på marknaden eller genom försäljningsorganisationen är prissatt efter gällande marknadspriser. Så per definition råder ingen prisskillnad mellan marknadspriset och priset till försäljningsorganisationen. Vattenfall har en mycket stark oberoende organisation för riskhantering med processer som kontinuerligt övervakar verksamheten inom AOT och ser till att principen med marknadspriser upprätthålls. Angående ersättningssystemet säger Stefan Dohler: –  Genom vårt ersättningssystem, stimulerar vi insatser som leder till stabila tillskott för Vattenfallkoncernen. En trader erhåller enbart hög bonus om denne lyckats bidra stort till Vattenfalls resultat. Fördelarna för en trader som tar emot volymen (det vill säga volymen som är en konsekvens av ägandet) återspeglas i ersättningssystemet där en trader som bara hanterar de interna flödena har en betydligt lägre bonusnivå än en trader som sysslar med proprietary trading. Vad gäller påståendena om insiderinformation säger Stefan Dohler: – Enligt lag är energibolagen förbjudna att bedriva handel baserad på insiderinformation. Vattenfall uppfyller till fullo dessa regler, bland annat genom att publicera all information som vi är skyldiga att offentliggöra enligt lag. Det rör regler för valutakurser, kapacitet och utnyttjande av produktionsanläggningar eller lagring av naturgas, för vilka vi har plattformar för öppet informationsutbyte, TSO, och vår egen hemsida. Vi har tydliga instruktioner på plats för att aktivt främja etiskt uppförande och bidra till att förhindra otillbörlig marknadspåverkan, insiderhandel eller andra övertramp.