Nyhet | 2012-09-19 | 08:00

Vattenfall omorganiserar: fokus på förnybart och kärnkraft

Vattenfall utvecklar organisationen ytterligare som en följd av målsättningen att ta aktiv del i omställningen av det europeiska energisystemet. Den nya strukturen för affärsdivisionerna kommer att utgöra en garanti för fokus på högsta standard för drift och säkerhet inom kärnkraftsverksamheten, samt integrera förnybara energislag med våra övriga energislag. Vattenfalls nuvarande organisationsstruktur, som utgörs av fem affärsdivisioner grupperade inom tre verksamhetssegment, kommer från den 1 november 2012 att omstruktureras till två verksamhetssegment, Generation och Distribution and Sales enligt följande: Segmentet Generation kommer att omfatta följande fyra affärsdivisioner: BD Sustainable Asset Development, BD Production, BD Nuclear och BD Asset Optimisation and Trading. Segmentet Distribution and Sales kommer precis som idag att omfatta BD Distribution and Sales. Segmentet Renewables kommer att utgå och verksamheten inom BD Renewables kommer att delas upp och flyttas till BD Sustainable Asset Development och BD Production inom segmentet Generation. Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef, säger: – Vattenfall vill kunna ge kärnkraft den särskilda uppmärksamhet detta område kräver och vi inrättar därför den nya affärsdivisionen BD Nuclear, som kommer att fokusera på befintlig och möjlig framtida kärnkraftsverksamhet. Kärnkraft är inte nödvändigtvis en paneuropeisk angelägenhet, och ett annat fokus krävs än för andra områden. I den nya organisationen kommer BD Nuclear att ha fullt ansvar genom hela kedjan, vilket kommer att garantera högsta drifts-, kvalitets- och säkerhetsmässiga standard. Fokus förnybart För att kunna följa vår målsättning att ta aktiv del i omställningen av det europeiska energisystemet, kommer Vattenfalls framtida tillväxtinvesteringar att fokusera på förnybart. Den nya BD Sustainable Asset Development är en fusion mellan de två mindre affärsdivisionerna, BD Renewables och BD Asset Development, mellan vilka det har funnits stora kontaktytor. Då de flesta av våra framtida utvecklingsprojekt ligger inom förnybart, förtydligar den nya strukturen olika aspekter av vår verksamhet och onödiga överlappningar kan undvikas. Följande förändringar kommer att göras när det gäller chefsposterna: Torbjörn Wahlborg har utsetts till ny chef för BD Nuclear. Han är för närvarande chef för BD Distribution & Sales. Peter Smink har utsetts till ny chef för BD Sustainable Asset Development. Han var tidigare tillförordnad finansdirektör hos Vattenfall. Tuomo Hatakka kommer att vara kvar som chef för BD Production. I BD Production kommer nu vattenkraft, naturgas, brunkol, stenkol och vind att ingå. Anders Dahl har utsetts till ny chef för BD Distribution & Sales och ny Sverigechef. Han är för närvarande chef för BD Renewables. Stefan Dohler kommer att vara kvar som chef för BD Asset Optimisation & Trading.