Nyhet | 2012-11-01 | 11:27

Vattenfall påbörjar avvecklingen av kärnkraftverket Brunsbüttel

Vattenfall har inlett processen för tillståndsprövningen att avveckla kärnkraftverket Brünsbuttel i nordvästra Tyskland. Avvecklingen kräver ett godkännande från berörda myndigheter i delstaten Schleswig-Holstein och bland annat det tyska energiministeriet. Tillståndsprövningen beräknas att ta cirka fem år. Under tiden kommer Vattenfall att påbörja ett förberedande arbete. En snar nedmontering i anslutning till tillståndet är viktig för att dra nytta av de anställdas erfarenheter och kunskaper. Vattenfall kommer under de närmaste månaderna att förse myndigheterna med information och underlag som beskriver projektet i detalj. Avvecklingen förutsätter att ett förvaringsutrymme för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall finns på plats. Vattenfall äger drygt 66 procent av kärnkraftverket Brunsbüttel. Resterande del ägs av det tyska energiföretaget EON.