Nyhet | 2012-09-10 | 15:58

Vattenfall-pionjär ska leda World Nuclear Association

Agneta Rising, chef för Vattenfall Environment, lämnar Vattenfall för att bli generaldirektör för World Nuclear Association (WNA). – Det känns fantastiskt, säger Agneta Rising. Det är naturligtvis ett enormt steg för mig och ett stort erkännande från WNA av min erfarenhet och kompetens. Det här jobbet har verklig, global inverkan på hur vi hanterar klimatfrågor, kärnkraftssäkerhet och produktion i världen, och jag kommer att kunna bidra till och påverka den globala diskussionen. Agneta Rising börjar det nya jobbet den 1 januari 2013 när den nuvarande chefen för WNA, John Ritch, drar sig tillbaka. Men hon är inte ny inom den globala kärnkraftsorganisationen – hon var ordförande för Uranium Institute under 2001 då organisationen omvandlades till WNA. [caption id="attachment_17955" align="alignleft" width="300"]Agneta Rising Agneta Rising[/caption] Ett viktigt energislag Agneta Rising avslutar en 32-årig karriär på Vattenfall för att flytta till London och WNA:s huvudkontor. – Jag kommer att driva globala kärnkrafts- och klimatfrågor i många olika länder, vilket naturligtvis är av största vikt för utvecklingen av kärnkraftsproduktion i Europa, säger Agneta Rising. Och det finns så många aspekter på kärnkraftsutveckling för tillfället. Medan Tyskland har valt att avveckla, utvecklar länder som Kina, Sydkorea och Indien kärnkraftsalternativet och ökar produktionen. Kärnkraft är ett viktigt energislag och produktionen ökar hela tiden. Allmänheten behöver garantier En av de viktigaste frågeställningarna som Agneta Rising säger att hon kommer att möta är efterdyningarna av Fukushima-katastrofen. – Alla i branschen, över hela världen, måste ta lärdom av den här händelsen. Vi upptäckte att trots att kärnkraftsanläggningar och reaktorer kan ha en mycket hög säkerhetsnivå inom själva anläggningarna, finns det frågor som behöver behandlas vad gäller omgivningen och externa faktorer. Allmänheten behöver garantier för att kärnkraftsproduktion är säker och miljömässigt hållbar. Att upprätthålla allmänhetens förtroende och tillit är ett område som jag känner särskilt engagemang för. Ett annat område som ligger Agneta Rising varmt om hjärtat är kvinnors möjligheter inom branschen. Som grundare av Women in Nuclear, ett internationellt nätverk som nu finns i 90 länder, kommer hon att fortsätta sin strävan att sätta fokus på kvinnor. – Det är viktigt för mig att vara en förebild, säger hon. Jag vill visa att kvinnor klarar detta också, och jag kommer att fortsätta att försöka visa världen att det faktiskt finns kvinnor inom kärnkraftsindustrin. Genom att göra det kan vi skapa ett starkare intresse bland unga kvinnor att fortsätta med en utbildning inom exempelvis kärnkraftssäkerhet eller drift av kärnkraftverk.