Nyhet | 2011-04-26 | 10:30

Vattenfall placerar ut laddningsstationer för elbilar i Amsterdam

Vattenfall kommer att tillhandahålla förnybar el och kundservice för en stor andel av de 1.000 nya offentliga laddningsstationerna för elbilar i Amsterdam. Som ett resultat på den ökade efterfrågan påbörjade Amsterdam ett upphandlingsförfarande förra året som omfattade installation av 1.000 offentliga laddningsstationer för elbilar. Nuon, en del av Vattenfall, har nu tagit hem en stor del av detta treåriga kontrakt, som också inkluderar leverans av förnybar el. Nuons samarbetspartner Heijmans ansvarar för själva installationerna. [caption id="attachment_11025" align="alignleft" width="300" caption="Vattenfall kommer att tillhandahålla förnybar el och kundservice för en stor andel av de 1.000 nya offentliga laddnings-stationerna för elbilar i Amsterdam."]Vattenfall kommer att tillhandahålla förnybar el och kundservice för en stor andel av de 1.000 nya offentliga laddnings-stationerna för elbilar i Amsterdam.[/caption] Fler laddningsstationer behövs Inom den närmaste framtiden kommer allt fler och billigare elbilar att köra runt på Amsterdams gator. Amsterdam samarbetar därför med ett antal biltillverkare som kommer att lansera elbilar på marknaden under 2011. Amsterdams del i samarbetet utgörs huvudsakligen av att bygga ut nätverket med laddningsstolpar. Med utgångspunkt i det bedömda behovet kommer 1.000 offentliga laddningsstationer att placeras ut i staden under de närmaste tre åren. De nya installationerna fungerar med både de nya och de befintliga standardkontakterna som används i Nederländerna. Bakgrund De första offentliga laddningsstolparna i Amsterdam började användas den 6 november 2009. För närvarande har staden över 200 laddningsstolpar, varav 100 finns ute på gatorna (installerade av Nuon Vattenfall och nätverksoperatören Liander). Varje offentlig laddningsstolpe har minst en fast användare. Samtliga laddningskort från alla leverantörer är nu kompatibla med alla de laddningsstationer som finns i Nederländerna. Det elektriska Amsterdam År 2015 måste Amsterdam kunna uppfylla de luftkvalitetsstandarder som EU har beslutat om. Eldrivna transportmedel gynnar luftkvaliteten eftersom de inte ger upphov till några lokala utsläpp av farliga ämnen. Dessutom är tekniken mycket mer effektiv och leder till minskad energiförbrukning. Bilarna i Amsterdam laddas med el som produceras från förnybara energikällor. Samarbetet mellan Nuon Vattenfall och Heijmans Nuon Vattenfall är medvetna om att utvecklingen av eldrivna fordon förändrar energibehoven för både konsumenter och företag. I Heijmans har Nuon Vattenfall funnit en samarbetspartner med avsevärda erfarenheter av arbeten i offentliga miljöer och av infrastrukturuppbyggnad såväl ovan som under jord. De två företagen är jämbördiga partners. Nuon Vattenfall levererar förnybar energi och bidrar med sin kundservice. Heijmans kommer att installera och underhålla den infrastruktur som krävs. Eldrivna transportmedel passar ytterst väl in i Heijmans egna hållbarhetsmål. Dessa målsättningar har också lett till att de inom kort inleder ett internt pilotprojekt för elfordon.