Nyhet | 2013-09-24 | 15:14

Vattenfall planerar att ansöka om fortsatt koncession för elnät i Hamburg

I en folkomröstning den 22 september röstade en knapp majoritet av väljarna för att Hamburg ska återkommunalisera stadens distributionsnät för el, fjärrvärme och gas. Tilldelningen av koncessionen för elnätet avgörs dock först i slutet av 2014 efter en omfattande upphandling, där Vattenfall planerar att ansöka om fortsatt koncession. – Vi tar med respekt kännedom om väljarnas utslag i omröstningen i Hamburg. Oavsett omröstningen så kommer vårt nätbolag ”Stromnetz Hamburg GmbH” under de kommande veckorna att fortsätta ansträngningarna att förbereda ansökningshandlingarna till upphandlingen av de nya koncessionerna, säger Tuomo Hatakka, Vattenfalls chef i Tyskland. Enligt det preliminära valresultatet röstade 50,9 procent för att stadens energinät ska återkommunaliseras. Samtidigt röstade 49,1 procent emot att staden ska köpa tillbaka hela näten för el, fjärrvärme och gas. – Våra medarbetare har under de gångna åren gjort ett utomordentligt bra arbete, vilket inte minst syns i den höga leveranssäkerheten för el i Hamburg. Av denna anledning räknar vi med att, oavsett folkomröstningen, ha goda chanser i en transparent upphandling av nätkoncessionerna, säger Tuomo Hatakka. Närmast ska koncessionen för elnäten förnyas i slutet av 2014. I dag äger Vattenfall 74,9 procent av elnätbolaget ”Stromnetz Hamburg GmbH”, medan staden Hamburg har 25,1 procents andel. För fjärrvärmen är rättsgrunden för ett eventuellt återköp ännu oklar och kan komma att avgöras i en domstol. Gasnätet ägs av Eon, där förnyas koncessionen först 2016. – Resultatet i folkomröstningen i Hamburg ska ses mot bakgrund av en större våg av återkommunaliseringar som har gjort att mer än 200 kommuner i landet har köpt tillbaka sina distributionsnät. Vi ser en allt mer ökande trend i den kontinentaleuropeiska verksamheten att åter reglera nationella marknader. Vattenfalls nya regionala organisationsstrukturen kommer att stärka Vattenfalls förmåga att hantera denna utveckling effektivt, säger Tuomo Hatakka.