Nyhet | 2008-09-11 | 08:45

Vattenfall populäraste energibolaget

Vattenfall är i topp i en marknadsundersökning om branschbolags popularitet bland allmänheten.

Undersökningen publicerades i reklam- och mediabranschtidningen Resumé den 4 september och har utförts av marknadsundersökningsföretaget Nepa.

Vattenfall ligger överst i kategorin energibolag, en position som är oförändrad sedan förra Nepa-undersökningen. Frågeställningen var: ”Om du idag fritt skulle välja leverantör av el, vilket företag skulle du då troligen välja?”

Övriga bolag i toppen av listan är också fortfarande desamma – Eon på andraplats, Godel trea och på delad fjärdeplats Telge Energi och Fortum.

- Resultatet är självfallet mycket glädjande och är ännu ett bevis
på att kunderna uppskattar våra erbjudanden och att Vattenfall är ett mycket starkt varumärke, säger Per Thorin, privatmarknadschef Försäljning Sverige.

- Resultatet ligger också väl i linje med andra undersökningar, till exempel NKI *-siffrorna som presenterades strax före sommaren och som visade på en mycket kraftig uppgång i kundnöjdhet, fortsätter Per Thorin. Sammantaget innebär detta att vi har mycket goda förutsättningar att bibehålla vår position som det snabbast växande elbolaget i Sverige, vad gäller antal elkunder.

Nepa har tagit med både traditionella branscher och nymodigheter i undersökningen. Det rör sig alltså om ett brett urval som fått var sin tio-i-topp-lista, bland annat banker, online-poker, personalrekryteringsföretag, optiker och nätoperatörer.

Enligt Resumé har ett stort antal personer 18-65 år har deltagit i undersökningen, där Nepa ställt frågor om konsumenternas varumärkesval. Cirka 1.600 intervjuer har gjorts per branschkategori under mätperioden som är första kvartalet 2008. De intervjuade utgör ett representativt urval baserat på kön, ålder och region. Eventuell nedgång eller uppgång i popularitet utgår från resultaten för fjärde kvartalet 2007. All datainsamling har gjorts via internet.

*) NKI = Nöjd kund-index