Nyhet | 2007-09-14 | 10:00

Vattenfall Power Consultant har tecknat ramavtal med AB Volvo

I samband med att Vattenfall och Volvo tecknat ett samarbetsavtal kring hållbara energileveranser har Vattenfall Power Consultant AB och AB Volvo tecknat ett ramavtal om konsultstöd.

Volvo har ambitiösa miljömål som bland annat innebär att effektivisera energiutnyttjandet i produktionsprocesser och anläggningar. Ramavtalet avser energirelaterade konsulttjänster inom områdena miljö, management, energieffektivisering, förnybar elproduktion samt kommunikation.

Kontaktpersoner hos Power Consultant för avtalet är Anders Eidensten och Johanna Holmberg.