Nyhet | 2007-04-27 | 09:01

Vattenfall Power Consultant i topp när det gäller jämställdhet

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har undersökt ingenjörstunga företags inställning till föräldraskap och kombinationen föräldraskap och arbetsliv.

Svenska Kraftnät kammade hem en delad första plats tillsammans med Patent- och Registreringsverket och Vattenfall Power Consultant hamnade på tredje plats tillsammans med Sandvik Coromant och Saab Bofors Dynamics.

179 företag deltog i undersökningen och rankingen bygger bland annat på följande faktorer:

  • Det ska vara lätt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap.
  • Arbetsgivaren är lika positiv till att män tar ut föräldraledighet som att kvinnor gör det.
  • Löneutvecklingen ska säkerställas.
  • Arbetsgivaren underlättar kombinationen jobb/barn på så många praktiska punkter som möjligt.