Nyhet | 2007-09-19 | 11:22

Vattenfall Power Consultant öppnar nytt kontor i Kristinehamn

Vattenfall Power Consultant expanderar och öppnar nytt kontor i Kristinehamn. Bakgrunden är en ökad efterfrågan på konsulttjänster från energi- och kraftindustrin, framför allt inom området vattenkraft.

Vi har arbetat med stora uppdrag i regionen under flera år”, säger Tomas Mattson, VD för Vattenfall Power Consultant, och fortsätter: "med dagens stora efterfrågan på våra konsulttjänster råder ingen tvekan om att vi nu behöver personal stationerad här permanent för fortsatt expansion. Det här är en mycket viktig regional etablering för oss."
Med bred kompetens inom teknik, miljö och management lägger Vattenfall Power Consultant i Kristinehamn särskilt fokus på vattenkraft och kraftdistribution. Särskild kompetens inom turbin- och reglerteknik kommer att finnas på plats.

"Även Norge är en snabbt växande marknad för oss här i Kristinehamn" berättar Roland Falkenhem, platsansvarig för kontoret. "Vi är för närvarande åtta medarbetare. Till oss hör även fyra medarbetare i Trollhättan och en i Karlstad. Men med Norge som en växande och spännande marknad tillsammans med den ökande orderingången på intressanta och regionalt förankrade uppdrag, kan vi redan nu konstatera att vi behöver bli fler."

Det nya kontoret öppnar på adressen Norra Torget 4 och invigs den 21 september.