Nyhet | 2010-07-06 | 09:26

Vattenfall presenterar framtidens elnät på Gotland

Framtidens elnät presenteras av Vattenfall, GEAB och ABB vid ett seminarium idag i Visby.  Den storskaliga demonstrationsanläggning som uppförs på Gotland kommer att vara en viktig kugge i omställningen av energisystemet. Se film om smarta elnät: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6QgBOeFV2Ow[/youtube] Med ett modernt elnät kan elsystemet utnyttjas effektivare. Småskalig kraftproduktion kan enkelt matas in på elnätet. Samtidigt styrs kundernas elanvändning automatiskt till perioder då elpriset är lågt med hjälp av "tänkande" teknisk utrustning. Tekniken gör att energin kan utnyttjas effektivare, klimatutsläppen reduceras, effekttoppar hanteras lättare och elförsörjningen bli tryggare. Elkunderna kan dessutom genom individuella val styra både miljöpåverkan och den egna kostnaden för el. Vattenfall och ABB planerar en unik storskalig demonstration av de flesta idag kända tekniker för Smart Grids på en och samma plats - Gotland. Gotland är tillräckligt stort för en seriös satsning, men är samtidigt ett avgränsat område. Många länder satsar just nu på att utveckla just Smart Grids. Pilotanläggningen på Gotland kan komma att locka hela EU:s intresse och demonstrerar morgondagens lösningar. En svensk satsning på Smart Grids är viktig också för att säkra att Sverige förblir ett föregångsland när det gäller elkraftteknik och effektiv energianvändning. Vill du veta mer Välkommen till vart seminarium om smarta nät klockan 13-14.30 Högskolan på Gotland, sal D20.