Nyhet | 2010-03-31 | 16:47

Vattenfall redovisar sitt hållbarhetsarbete och finansiella resultat för 2009

Idag publicerade Vattenfall sin Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning för 2009. I de båda redovisningarna får du utförlig information om bland annat Vattenfalls arbete med kärnkraftsäkerhet, minskning av utsläpp samt det finansiella resultatet för 2009. Hållbarhetsredovisningen presenterar hur Vattenfall arbetar med bland annat kärnkraftssäkerhet, minskning av utsläpp och forskning och utveckling, frågor med hög relevans för många olika intressenter i samhället. Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling under 2009. En av de största händelserna under året var Vattenfalls förvärv av nederländska N.V. Nuon Energy (Nuon), som från och med 1 juli 2009 ingår i Vattenfallkoncernen. Tryckta versioner av Årsredovisningen på engelska och svenska samt Hållbarhetsredovisningen på engelska kommer att vara tillgängliga den 7 april. Hållbarhetsredovisningen i svensk version finns tillgänglig den 29 april.