Nyhet | 2012-09-18 | 11:00

Vattenfall rullar in med Laddhybriden Volvo V60 i Uppsala

Seminarier om framtidens hållbara energilösningar, koldioxidsnåla företag och städer och testkörning på Energihuset och vid Gränby Centrum i Uppsala, fick toppbetyg av alla besökare.
Idag är Vattenfall inne i en spännande utvecklingsfas som innebär en omställning från att vara en traditionell energileverantör till att bli en kunskapsleverantör av hållbara energilösningar. För att belysa detta och samtidigt visa på all den kunskap som Vattenfall sitter på, arrangerades två stora evenemang under första veckan i september, i Uppsala.

100 procent av alla besökare var nöjda efter de två seminarierna om hållbara energilösningar och efterföljande testkörning av nya Laddhybriden Volvo V60 och Renault Kangoo ZE.

– Jag kommer gärna tillbaka om Vattenfall ordnar ett liknande evenemang hålls igen, kommenterade flera besökarna.

– Att presentera och diskutera framtidens energilösningar är ett ämne som väcker stort intresse. Att dessutom erbjuda testkörning av den helt nya Laddhybriden Volvo V60 gav en stor publiktillströmning, samtidigt som vi visar en bredare bild av Vattenfall, säger Mia Nordström som är ansvarig för Sustainable Cities i Uppsala inom Vattenfall Business Development.

På Energihusets nätverksforum, Energy Club, var temat ”Hållbara allmänna transporter” med presentationer som visade på en stark utveckling mot en ökad elektrifiering av transporter och fordon. Nyfikenheten var dessutom extra stor för hur det kan se ut i praktiken när det erbjöds testkörning av Volvos nya laddhybrid Volvo V60. Bilen är utvecklad i ett unikt samarbete mellan Vattenfall och Volvo Personvagnar och har nyligen lanserats på marknaden.

Deltagarna fick lyssna till flera intressanta presentationer; Johan Tollin, chef för Vattenfalls tekniska utvecklingsprogram E-mobility inom Research & Development, berättade om hur Vattenfall driver utvecklingen av både ett elektrifierat transportsystem och ladd-infrastrukturen runt dessa lösningar. Anders Folkesson, Produktchef för hållbara lösningar från Scania CV AB, talade om utvecklingen mot trådbaserad busstrafik i städerna.

Avslutningsvis fick besökarna blicka in i framtiden då visionen om hur ett generellt luftburet transportsystem skulle kunna se ut baserat på teknik som bygger på magnetisk framdrivning, styrning, växling och tågkopplingar.

Energihusets målsättning är att verka för innovativa energitekniska lösningar och att sprida denna kunskap. De strävar efter att synliggöra energiforskning för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft i Uppsalaregionen. Vattenfall är som en del i arbetet med Sustainable Cities i Uppsala, Energihusets huvudpartner.

Volvos nya laddhybrid Volvo V60 rullade efter provkörningen vid seminariet vidare till Gränby centrum, där allmänheten under två dagar erbjöds att provköra framtidens personbil. Upptakten till testkörningarna vid Gränby centrum var ett frukostseminarium där det fokuserades på hur Vattenfall bidrar till ett mer hållbart Uppsala, och vad Vattenfall gör för att få stimulera tillväxten av marknaden för elbilar. Vattenfall är en viktig partner till Volvo och Renault och representanter för de båda berättade mer om sina elbilar. De lyfte även vikten av strategiska partnerskap för att driva på utvecklingen av mer hållbara transportsystem för människor och varor till, från och inom städerna.

En uppskattad tipstävling anordnades där alla fick komma med förslag och synpunkter på vad Vattenfall kan göra för att bidra till att utveckla och göra Uppsala än mer energieffektivt. Många ville ha fler laddstolpar för elbilar, solceller på alla tak och vindkraftverk på fälten runt Uppsala. Andra funderade över om det inte är möjligt att utveckla system som kan ta tillvara den energi som alstras i samband med olika gympaaktiviteter, som t ex spinning!