Nyhet | 2012-01-09 | 15:46

Vattenfall säkrar el till ny stadsdel

Vattenfall bygger en transformatorstation i Hamburgs nya prestigefyllda stadsdel HafenCity. Anläggningen ska stå färdig i slutet av 2012 och kommer att leverera el till över 12.000 bostäder och 40.000 arbetsplatser i området. För att säkra tillräcklig strömförsörjning till den nya stadsdelen HafenCity i Hamburg, Tyskland, bygger Vattenfall en ny transformatorstation. Projektet inleddes 2008 när Hamburgs gamla hamnområde skulle förvandlas till HafenCity, ett prestigefyllt nytt bostads- och affärsdistrikt. Projektledare Bastian Pfarrherr har tillsammans med civilingenjören Andreas Sajons varit med från början av planeringen av transformatorstationen. Genom ett samarbete mellan utvecklingsbolaget HafenCity Hamburg och de kommunala myndigheter i Hamburg som ansvarar för stads- och miljöutveckling hittades en lämplig tomt i närheten av en av stadens kända broar, Oberbaumbrücke. – Området användes tidigare som transportupplag av järnvägen och marken var väldigt förorenad, säger Andreas Sajons. [caption id="attachment_15082" align="alignright" width="238" caption="I Hamburgs nya stadsdel, HafenCity kommer innehålla över 12 000 bostäder"]I Hamburgs nya stadsdel, HafenCity kommer innehålla över 12 000 bostäder[/caption] Höga krav Till att börja med måste all jord bort. Innan ens detta var möjligt var man tvungen att undersöka marken noga för att se till att det inte fanns några rester av olika bekämpningsmedel. När marken var förberedd kom nästa utmaning – att ta fram designen för den nya transformatorstationen. – Naturligtvis ställdes höga krav. Byggnaden måste vara funktionell men dessutom ha en elegant arkitektur som kan smälta in i helhetsbilden av HafenCity, förklarar Bastian Pfarrherr. Byggplatsen ligger 5,2 meter ovanför havsnivån, men för att kunna garantera långsiktigt skydd mot översvämning krävdes 8,2 meters höjd. För att lösa problemet konstruerades en byggnad med källare på marknivå och transformatorerna placerades på första våningen, tre meter upp. Enligt planen ska transformatorstationen anslutas under andra kvartalet 2012 och tas i drift under tredje kvartalet 2012. Transformatorstationen är placerad i Oberhafen-området vilket är tänkt att bli centrum för den nya stadsdelens kreativa och kulturella liv. I den andan har Vattenfall låtit lokala konstnärer dekorera betongytorna på den nya anläggningen.