Nyhet | 2011-02-18 | 11:18

Vattenfall säkrar spårtrafiken i Stockholm

Vattenfall hjälper Storstockholms Lokaltrafik med underhåll av transformatorstationer för all SL:s spårbundna trafik i Stockholm.

Jobbet handlar om underhåll av 98 likriktarstationer med tillhörande kabelnät på tunnelbanan, tvärbanan, Spårväg City, Roslagsbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

– Grunden är att vi ska sköta underhållet av stationerna vilket till exempel innebär uppsmörjning, kontroll och mätning av brytare, transformatorer och frånskiljare. Vi ska också se över äldre utrustning och eventuellt byta ut sådant som är gammalt och dåligt, berättar Björn Hultman, Vattenfall Services.

Vad betyder då underhållet av stationerna för att undvika störningar i trafiken?
– Avtalet gäller elmatningsdelen, alltså inte strömskenor längs spåren och andra delar som är särskilt känsliga på vintern. Den utrustning vi ska ansvara för brukar istället vara känsligare sommartid, till exempel på grund av åska och hög last på överliggande ledningar, men SL:s ställverk står vanligen inomhus och är därmed väl skyddade, förklarar Björn Hultman.
– Det här är en strategiskt viktig underhållsaffär, som innebär att vi kommer att närvara ännu mer inom Stockholms tullar och synas i ett mycket viktigt framtida område.

Affären med Storstockholms Lokaltrafik gäller till en början från 1 januari 2011 till 31 augusti 2012.