Nyhet | 2013-07-15 | 12:00

Vattenfall säljer kraftvärmeverket Amager i Danmark

 Vattenfall och det kommunala energibolaget HOFOR har i dagarna tecknat ett avtal om försäljning av Vattenfalls kraftvärmeverk Amager i Danmark. HOFOR övertar kraftvärmeverket i Köpenhamn, inklusive samtliga anställda och befintliga bindande åtaganden. Företagsvärdet (enterprise value) för kraftvärmeverket Amager uppgår till cirka DKK 2 miljarder. Köparen erlägger kontant DKK 415 miljoner och tar över skulder avseende erhållna förskottsbetalningar från värmekunder samt åtaganden gällande rivningsskyldigheter.

[caption id="attachment_15878" align="alignleft" width="300"]Amagerverket Amagerverket[/caption] Kraftvärmeverket Amager, som drivs med kol och biopellets, består av två kombinerade kraft- och värmeenheter med en total elkapacitet på 314 MW och en total värmekapacitet på 583 MW. 2012 producerades ca 1 260 GWh elektricitet och 2 100 GWh värme.  Befintliga kundavtal gäller även fortsättningsvis och affären förväntas att avslutas i slutet av december 2013. Inga förändringar kommer att ske för anställda, kunder och leverantörer fram tills dess att affären är juridiskt slutförd.

 Verksamheterna för förnybart och försäljning, samt avdelningarna inom trading och Forskning och Utveckling i Danmark förblir i Vattenfalls ägo.