Nyhet | 2011-11-29 | 09:03

Vattenfall säljer sin andel i Överkalix värmeverk

Vattenfall Värme säljer sin aktiepost om 50 procent i Överkalix Värmeverk AB till Över-kalix kommun. Beslut om köp togs av Överkalix kommunfullmäktige den 28 november och träder i laga kraft den 23 december. Från den 1 januari 2012 ägs, administreras och drivs verksamheten till 100 procent av Överkalix kommun som kommer att leverera fjärrvärme till över 450 hushåll i Överkalix. [caption id="attachment_14620" align="alignleft" width="210" caption="Överkalix värmeverk förser ungefär 90 procent av Överkalix tätort med fjärrvärme."]Överkalix värmeverk förser ungefär 90 procent av Överkalix tätort med fjärrvärme.[/caption] – Vattenfall har tillsammans med Överkalix kommun drivit fjärrvärmeverksamheten i Överkalix sedan början av 1980-talet. Vi har byggt upp verksamheten från ett fåtal kunder till att idag omfatta över 90 procent av fastigheterna i centrala Överkalix, säger Per Ljung chef för Vattenfall Heat Sweden Generation. – Köpet är en del i kommunens långsiktiga planering för energiförsörjningen i kommunen. Överkalix kommun vill framöver jobba med att upprätta mål för en hållbar miljö och minskad användning av fossila bränslen, säger Birgitta Persson, komunalråd i Överkalix.