Nyhet | 2011-08-23 | 14:04

Vattenfall säljer sin verksamhet i Polen

Försäljningsavtalet har undertecknats för Vattenfalls tillgångar i Polen. Överenskommelser med de polska företagen Tauron och PGNiG omfattar alla produktions- och distributionsanläggningar för en total köpeskilling om cirka 16,8 miljarder kronor eller 1,8 miljarder EUR. Transaktionerna förväntas slutföras i slutet av 2011. Om detta kan man läsa i bland annat SvD, DN, DI och E24. [caption id="attachment_12777" align="alignright" width="226" caption="Vattenfall Distributions kontor i Gliwice."]Vattenfall Distributions kontor i Gliwice.[/caption] Idag, den 23 augusti, har Vattenfall kommit överens med det polska gasföretaget PGNiG S.A. om försäljning av Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP), Warszawas ledande värme- och elförsörjningsföretag. Avtal har också tecknats med Tauron S.A. om försäljning av Vattenfalls Gornoslaski Zaklad Electroenergetyczny (GZE), det ledande företaget inom eldistribution, nättjänster och elförsäljning i Övre Schlesien. Parterna har kommit överens om ett företagsvärde (enterprise value) för VHP på 3,7 miljarder PLN, cirka 880 miljoner EUR eller 8,1 miljarder SEK. Aktievärdet (equity value) uppgår till 3,0 miljarder PLN, cirka 720 miljoner EUR eller 6,6 miljarder SEK att betalas kontant. För GZE har parterna kommit överens om ett företagsvärde om 3,5 miljarder PLN, cirka 838 miljoner EUR eller 7,7 miljarder SEK. Aktievärdet uppgår till 4,6 miljarder PLN, cirka 1,1 miljarder EUR eller 10,2 miljarder SEK att betalas kontant. Vattenfall och de båda köparna räknar med att transaktionerna ska slutföras i slutet av 2011 efter konkurrensmyndighetens godkännande. Fokus på de tre kärnmarknaderna De två försäljningsavtalen omfattar Vattenfalls hela värme-, el- distributions- och försäljningsverksamhet i Polen. För Vattenfall kommer försäljningarna att bidra till att uppnå företagets strategi att fokusera på de tre kärnmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna. Transaktionerna kommer att förbättra bolagets finansiella flexibilitet och därmed bidra till att möta Vattenfalls målsättning att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. - Vattenfall har under de senaste åren framgångsrikt utvecklat sin verksamhet i Polen. Jag är glad att vi har funnit nya starka ägare som kan bygga vidare på en solid grund för att fortsätta bidra till omställningen av den polska energimarknaden, säger Øystein Løseth, VD och koncernchef i Vattenfall. Försäljningsavtalet med PGNiG omfattar VHP’s samtliga verksamheter, inklusive kraftvärmeverken Zeran, Siekierki och Pruszkow såväl som värmeverken Kaweczyn och Wola som förser Warszawas och Pruszkows lokala värmenät. Verkens totala installerade kapacitet är 4.800 MW (värme) och 980 MW (el). Distributionsnät på nästan 30.000 kilometer Avtalet med Tauron omfattar distribution, nättjänster och försäljningsverksamheter för GZE. GZE i Gliwice har sin verksamhet i övre Schlesien, en av de mest tätbefolkade och mest industrialiserade regionerna i södra Polen som utgör en stark bas för efterfrågan på el. GZE är ett polskt elnätsföretag som står för ungefär 10 procent av den el som förbrukas i Polen. Deras verksamhet täcker en yta av 4.221 kvadratkilometer och företaget har 1,1 miljoner kunder. Längden på distributionsnätet uppgår till nästan 30.000 kilometer. GZE var det första elbolaget i Polen som framgångsrikt infört kraven att separera distributions- och försäljningsverksamheten. Transaktionerna påverkar inte Vattenfalls 2.800 polska medarbetares anställningskontrakt. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.