Nyhet | 2012-05-25 | 11:06

Vattenfall säljer solceller och köper din el

Nästa vecka börjar Vattenfall sälja solceller till kunder som själva vill producera sin el. Samtidigt erbjuder sig Vattenfall att köpa tillbaka överskottselen från kunden. – Vi säljer nu solcellsprodukter för att hjälpa kunderna att få en bättre kontroll över sin egen elförbrukning och i slutändan även kunna sälja tillbaka det elöverskott de själva inte behöver, säger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning. Nästa vecka går startskottet för Vattenfalls solcellssatsning då bolaget börjar sälja nyckelfärdiga solcellspaket i hela Sverige, i kombination med möjligheten att sälja tillbaka överskottsel som produceras från de egna solcellerna. Sedan i början av maj, erbjuder bolaget även solfångare för uppvärmning av tappvatten. – Detta möjliggör för kunderna att producera sin egen el och sitt egna varmvatten. Vi tror att det finns en framtid inom solenergi, därför gör vi de här satsningarna nu, säger Magnus Holm. Enligt honom är detta ett svar på en efterfrågan hos kunderna, som vill producera sin egen el och sitt eget varmvatten . – Hittills har vi kunnat hjälpa dem med avtal om att köpa deras överskottsel. Nu kan vi också hjälpa dem hela vägen från idé till fungerande el- och varmvattensystem och återköp av el, säger Magnus Holm. Vattenfalls elkunder får rabatt på solcells- och solfångarlösningarna men även övriga elkonsumenter som är intresserade, men som inte är Vattenfall-kunder, kan köpa lösningarna. Vattenfall ser solenergi som en viktig del av en framtida, småskalig, elproduktion som kan bidra till att skynda på omställningen mot mer förnybar energi och hjälpa elkonsumenter att lättare få tillgång till el från förnybara energikällor.