Nyhet | 2012-05-29 | 09:00

Vattenfall satsar 70 miljoner på smarta elnät

Utbyggnad av förnybara energikällor ställer stora krav på elnäten som ska ta emot den el som de genererar. Inom ramen för projektet InnoEnergy satsar därför Vattenfall 70 miljoner kronor under en sjuårsperiod på bland annat forskning och utveckling av smarta elnät samt energilagring.

”Framtidens elnät måste vara mer flexibla då de behöver kunna ta emot en större andel icke reglerbar vindkraft och el från mikroproduktion. Därför är det här projektet extra viktigt”, säger Karl Bergman, chef för Forskning & Utveckling på Vattenfall.

Delar av Innoenergy kommer att bedrivas på Gotland, som redan har en stor andel vindkraft och en del mikroproduktion av el, men på sikt kan det bli en internationell modell för bland annat smarta elnät.

I Sverige står Vattenfall, ABB, KTH, Uppsala Universitet bakom konsortiet InnoEnergy som är en sammanslutning av nästan 40 europeiska samarbetspartners från universitet, forskningsinstitut och företag.

”Vi lägger tio miljoner kronor om året under avtalsperioden med option på förlängning. Det är ett betydande tillskott som hjälper till att driva på forskningen och utvecklingen inom smarta elnät och energilagring”, säger Karl Bergman.

InnoEnergy är unikt i sitt slag då det är ett långsiktigt engagemang från finansiärerna. Vanligast är att EUfinansierade projekt löper på två-tre år men detta sträcker sig alltså över sju år med möjlighet till förlängning med ytterligare sju år.

För mer information:
Viktoria Raft, tel 08 739 61 75, mobil 0722 32 06 31

Från Vattenfalls pressavdelning, tel: 08 739 50 10
Press

Ladda hem pressmeddelandet (PDF 77 kB)