Nyhet | 2009-11-19 | 14:36

Vattenfall satsar miljarder i elnäten för att säkra vindkraften

Vattenfall har fastställt ett investeringsprogram fram till år 2020, där 5,8 miljarder kronor går till förstärkning av regionnätet. Satsningen syftar till att klara en kraftig utbyggnad av vindkraften.  Investeringsprogrammet innebär att Vattenfall ska öka takten i vindkraftsanslutningarna till regionnätet och öka kapaciteten i nätet med 4 500 MW på tio år. Investeringarna omfattar både förstärkning av de nuvarande anläggningarna och nya ledningar och stationer. – Detta beslut bekräftar Vattenfalls vilja att stötta vindkraftsutbyggnaden och är ett led i vår strävan att vara ledande i den gröna omställningen av energisystemet, säger Lauri Virkkunen, chef för Vattenfall Eldistribution. – Vi har idag många förfrågningar från vindkraftsföretagen, som vill att vi ska vara snabba med offerering och anslutning. Investeringsprogrammet gör att vi kan möta deras behov snabbare och mera kundanpassat om handläggningstider, koncessioner och andra faktorer som ligger utanför vår kontroll rullar på som de ska, tillägger han. – Vårt nät har bra potential för vindkraftsanslutning, eftersom det är beläget i områden med goda förutsättningar för vindkraftsproduktion, säger Lauri Virkkunen.