Nyhet | 2007-05-31 | 21:28

Vattenfall satsar på kärnkraft i Litauen

I torsdagens nyhetssändningar i TV rapporterades att Vattenfall vill satsa på kärnkraft i Litauen. Vattenfalls styrelseordförande Dag Klackenberg kommenterar:

- Vi kan sälja konsulttjänster men framför allt har vi intresse av att få vara med i en andel av den produktion som kommer att produceras i Baltikum och som kanske kan säljas till Sverige.

- För närvarande innebär den svenska energipolitiken att vi förstärker befintlig kärnkraft men inte bygger någon ny. Men den diskussionen kan ju ändras om tre, fyra eller fem år. Då är det bra att vi runt i Europa tittar på de anläggningar som finns för att hålla uppe den kapacitet Vattenfall behöver.

- Som ett led i Vattenfalls arbete för lägre energikostnader för våra kunder och för ett bättre klimat investerar vi stort i ny elproduktion, som är så gott som fri från koldioxidutsläpp. Likaväl som det är en självklarhet att vi investerar i vind-, bio- och vattenkraft, lika självklart är det att vi investerar i kärnkraft och följer utvecklingen inom det produktionsslaget.