Nyhet | 2011-05-17 | 11:05

Vattenfall satsar på vågkraft utanför Shetlandsöarna

Vattenfall har tillsammans med det skotska vågkraftteknikbolaget Pelamis bildat ett gemensamägt bolag, Aegir Wave Power. Idag har bolaget fått tillstånd att fortsätta utveckla ett område för vågkraftproduktion utanför Shetlandsöarna. Aegir, där Vattenfall äger 51%, har arbetat för att utveckla detta sedan 2009 och ser tillståndet som ett genombrott för fortsatt planering.

Aegir har arbetat för möjligheten att utveckla ett område för vågkraftsproduktion utanför Shetland sedan 2009. Efter tillståndet är Aegir klara att gå vidare med bland annat miljöundersökningar och utvärderingar av området för att säkra nödvändiga tillstånd för utveckling från skotska myndigheterna. Planen är att börja med projekt där Pelamis vågkonverterare placeras i ett havsområde utanför den sydvästra Shetlandskusten. Projektets effekt, 10 MW, skulle kunna motsvara hushållsel för ungefär 8 500 hushåll.

-Shetlandsöarna har med sina vågresurser, stora möjligheter att utveckla marin energiproduktion, när nödvändiga nätanslutningar till fastlandet finns. Så vi är glada över tillståndet att få påbörja vårt undersökningsarbete, säger Veijo Huusko, chef för Ocean Energy på Vattenfall och ordförande i Aegir

-Vi ser våra förnybara vågresurser som en betydande potentiell energikälla och en tillgång för vår kommun. Vår avsikt är att uppmuntra utvecklingen i det här området, på ett smart och hållbart sätt med kommunalt deltagande, säger Alastair Cooper, ordförande för Ekonomi- och utvecklingskommittén inom Shetland Island Council.

- Aegirprojektet är ett bra exempel på vad en nätanslutning kan tillföra ekonomin. Vi ser fram emot uppstarten av en ny havsbaserad industri för Shetlands långsiktiga utveckling, tillägger Alastair Cooper avseende den planerade anslutningen till Skottlands fastland.

Som en del av det utredningsarbete avtalet möjliggör planerar Aegir utsättning av Vågmätarutrustning utanför Shetlands sydvästra kust under de kommande veckorna för att avgöra exakt hur rik denna energikälla är. Aegir ska också genomföra ett brett undersökningsprogram för att bedöma fördelarna och konsekvenserna av en vidareutveckling, som enligt planerna ska beslutas 2015.

För mer information, kontakta:
Veijo Huusko, Vattenfall Ocean Energy: +46 70 24 28 070
Maria Lidzell, Vattenfalls pressavdelning: +46 70 214 87 57

Mer information finns på följande hemsidor:
www.aegirwave.com  
www.vattenfall.com  
www.pelamiswave.com  
www.shetland.gov.uk  
www.vikingenergy.co.uk

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ned nyheten här (PDF 43 kB)