Nyhet | 2008-02-21 | 12:28

Vattenfall satsar på vindkraft i Lilla Edet

Vattenfall undersöker möjligheten för vindkraft på två skogsfastigheter nära Stora Gunnarsvattnet, i närheten av Lilla Edet. De har visat sig ha särskilt intressanta förutsättningar för vindkraft.

Allt tyder på att det blåser bra i området och att det har bra markförhållanden, infrastruktur, anslutning till elnätet och avstånd från bebyggelse. Mellan 10-20 verk skulle kunna etableras. Det innebär förnybar hushållsel till upp till 20 000 hem.

Vattenfall har arrenderat den ena fastigheten genom ett avtal med Sveaskog och den andra angränsande fastigheten av en privatperson. Nu inleds ett projekt för att närmare undersöka förutsättningarna för en etablering, inleda en dialog med de närboende och kommunen och starta tillståndsprocessen med samtliga berörda.

- Vårt första steg är att ta kontakt med de närboende. Vi har idag skickat ut ett brev till dem. Så snart vår projektgrupp finns på plats kommer vi att bjuda in till informationsmöten och därefter startar den formella tillstånds- och samrådsprocessen. Det här området i närheten av Lilla Edet är intressant och ser ut att ha bra förutsättningar men det är många grindstolpar som ska passeras i form av tillstånd och beslut innan vi vet om det blir en vindkraftpark, säger Anders Dahl, Chef för Vattenfall Vindkraft.

Vattenfall arbetar intensivt med att öka andelen förnybar energiproduktion. Målsättningen är att inom en tioårsperiod öka elproduktionen från vindel med 8 TWh. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. Lämpliga områden för vindkraftetableringar undersöks över hela landet, både på land och till havs.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77

Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10

Läs mer

Våra övriga vindkraftprojekt