Nyhet | 2009-03-26 | 10:00

Vattenfall satsar på vindkraft i Norrland

Vattenfall har tecknat avtal med o2 Vindkompaniet om att förvärva projektet Stor-Rotliden vindkraftpark i Åsele kommun. Den planerade vindkraftparken omfattar upp till 40 vindkraftverk och beräknas årligen producera cirka 240 GWh, vilket motsvarar hushållsel till närmare 50 000 hem.

Vattenfall övertar de tillstånd som krävs för att starta bygget av vindkraftparken. Förutsatt att Vattenfalls ledning fattar ett investeringsbeslut under våren, så kan parken börja byggas 2009 och tas i drift 2010.

– Med förvärvet av Stor-Rotliden vindkraftpark tar Vattenfall ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av förnybar elproduktion i Norrland, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Stor-Rotliden ligger cirka 15 kilometer norr om Fredrika, nära gränsen mot Lycksele kommun. Marken ägs av Sveaskog.

Johan Ihrfelt, vd o2 Vind säger:

– Att Vattenfall tar över Stor-Rotliden är ett sätt att få ännu fler riktigt bra projekt realiserade. Platsen är idealisk för vindkraft och projektet har mötts av positiva reaktioner.

Vattenfall driver idag ett drygt tjugotal vindkraftprojekt i Norden och totalt ett femtiotal i Norra Europa. Antalet ökar ständigt och i Norden är ambitionen att öka andelen förnybar el från vindkraft till 8 TWh fram till 2016. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. Totalt planerar Vattenfall för 49 TWh förnybar el från vindkraft till 2030. Det motsvarar hushållsel till 10 miljoner hem

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft, både till havs och på land i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Polen och Holland. Just nu bygger Vattenfall den hittills största havsbaserade vindkraftparken i världen, Thanet utanför Englands ostkust.


För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, telefon: 08-739 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.