Nyhet | 2009-08-26 | 13:48

Vattenfall sätter klimatmålen högt

Vattenfall tillsammans med andra energi- och industriföretag påstås på ledarplats i Aftonbladet att driva en lobbykampanj för att skjuta upp de rika ländernas klimatåtgärder. Mark Vadasz, presschef, Vattenfall koncern, svarar här. Mats Engström påstår i en ledare 26 augusti att Vattenfalls vd Lars Josefsson tillsammans med andra energi- och industriföretag driver en lobbykampanj för att skjuta upp de rika ländernas åtgärder genom att sätta utsläppsmålen på lång sikt. Det är fullständigt fel. Vårt löfte till kunder och samhälle är att stadigt minska klimatpåverkan från all vår verksamhet, samtidigt som vi ser en betydande roll för el i ett framtida hållbart samhälle. En viktig del i vår klimatstrategi är målet att bli ett klimatneutralt företag till år 2050. Vi har också fått med övriga europeiska energiföretag på den inriktningen. Till 2030 har vi satt målet att halvera våra CO2-utsläpp från produktionen jämfört med 1990 års nivå. 2030 och 2050 kan kännas avlägset, men i energibranschen är investeringstiderna långa och planeringshorisonten ligger många år i framtiden. För att nå de högt satta klimatmålen måste vi agera nu. Därför arbetar vi redan efter en konkret och realistisk plan, där vi bland annat satsar på utsläppsfri elproduktion såsom vindkraft och biomassa. Avskiljning och lagring av koldioxid är ytterligare en pusselbit, satsningen med Volvo för att utveckla eldrivna bilar en annan. Men energi- och klimatfrågan kräver politiska beslut. Vi har pekat på några beslut som är nödvändiga: ett globalt pris på koldioxidutsläpp, mer stöd för utveckling av klimatvänlig teknik samt klimatkrav på produkter. Eftersom klimatfrågan är ett globalt problem, är det också rimligt att stimulera åtgärder på de platser där de gör störst effekt. Vi hoppas att klimatmötet i Köpenhamn ska komma fram till konkreta beslut som kraftfullt bidrar till att hejda klimatförändringen. Mark Vadasz, Presschef, Vattenfall koncern