Nyhet | 2010-06-02 | 09:10

Vattenfall skriver under Uppsala klimatprotokoll

Vattenfall Heat Uppsala är ett av de företag som i veckan skriver under Uppsala klimatprotokoll. Det är Uppsala kommun som tagit initiativet till ett lokalt och långsiktigt samverkansprojekt som syftar till att uppnå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål.

Deltagarna i projektet åtar sig att arbeta fram egna årliga klimatmål samt att genomföra och redovisa klimatåtgärder. Att kommunicera sina resultat för att inspirera den egna och andra organisationer samt boende i Uppsala kommun, är ett annat viktigt åtagande.

- Det är bland annat utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering som vi kommer att arbeta med i projektet. Där har vi goda exempel som vi kan dela med oss av till de andra deltagarna, som vår erfarenhet av ny belysningsteknik och frekvensstyrda fläktar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska vår energianvändning med hjälp av den energikartläggning som gjorts på anläggningen, säger Anna Karlsson, miljöansvarig Vattenfall Heat Uppsala.

Tillsammans når vi lägre

Den 3 juni skriver deltagarna på protokollet. Bland företagen som signerar finns representanter från många olika branscher.

- Miljöarbetet är en självklar del av vår verksamhet. Det är givande och stimulerande att arbeta tillsammans med andra företag på orten mot gemensamma mål. Mottot för projektet är att ”tillsammans når vi lägre”. Det är en slogan som är satt med glimten i ögat, men bakom finns allvaret. För att klara kommunens miljömål måste vi alla bidra och genom att utbyta erfarenheter kommer vi både längre och lägre, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat Uppsala.

Deltagare i Uppsala klimatprotokoll

De som deltar i samarbetet är Akademiska sjukhuset, COOP Forum Uppsala, Energihuset Uppsala AB, Energikontoret i Mälardalen AB, Frontwalker AB, GE Healthcare, ICA Kvantum Gränby, Länsförsäkringar Uppsala, Ragn-Sells AB, Riksbyggen, SH Bygg, sten & anläggning AB, Sju gårdar, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala kommun, Vasakronan AB och Vattenfall Heat Uppsala. 

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll