Nyhet | 2010-06-02 | 14:26

Vattenfall skriver under Uppsala klimatprotokoll

Vattenfall Heat Uppsala är ett av de företag som i veckan skriver under Uppsala klimatprotokoll. Det är Uppsala kommun som tagit initiativet till ett lokalt och långsiktigt samverkansprojekt som syftar till att uppnå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål. Om detta rapporterar bland annat UNT. [caption id="attachment_6253" align="alignnone" width="450" caption="Uppsala med värmekraftverket i förgrunden"]Uppsala med värmekraftverket i förgrunden[/caption] Deltagarna i projektet åtar sig att arbeta fram egna årliga klimatmål samt att genomföra och redovisa klimatåtgärder. Att kommunicera sina resultat för att inspirera den egna och andra organisationer samt boende i Uppsala kommun, är ett annat viktigt åtagande. – Det är bland annat utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering som vi kommer att arbeta med i projektet. Där har vi goda exempel som vi kan dela med oss av till de andra deltagarna, som vår erfarenhet av ny belysningsteknik och frekvensstyrda fläktar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska vår energianvändning med hjälp av den energikartläggning som gjorts på anläggningen, säger Anna Karlsson, miljöansvarig Vattenfall Heat Uppsala. Den 3 juni skriver deltagarna på protokollet. Bland företagen som signerar finns representanter från många olika branscher.