Nyhet | 2007-05-31 | 10:15

Vattenfall slopar fasta avgiften för samtliga privatkunder

Vattenfall slopar den fasta avgiften på alla elavtal för privatkunder. Förändringen började gälla från och med fredagen den 27 april för alla nytecknade elavtal. För befintliga kunder med Rörligt pris och Tillsvidarepris sker förändringen successivt under våren och sommaren. Samtidigt sker en mindre uppjustering av det Rörliga elpriset och Tillsvidarepriset men för de flesta kunder innebär den slopade fasta avgiften en besparing.

– Vi har redan en stark kundtillströmning, med ett nettotillskott på 30 000 privatkunder i Sverige det senaste året, säger privatmarknadschef Per Thorin. Förhoppningsvis kommer kunderna att uppskatta även den här åtgärden.